කල් පවතින නිර්මාණය

මල නොබැඳෙන වානේ / පිත්තල කොටස්. ඇලුමිනියම් ශරීරය. ප්ලාස්ටික් ආලේපනය. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ජර්මානු, ජපාන කොටස් ඇතුළුව.

Close Bitnami banner
Bitnami